Kaynar Kurban
Dr. Halil DÖLEK
Köşe Yazarı
Dr. Halil DÖLEK
 

Silifke Belediye seçimleri öncesi durum analizi

Silifke Belediye seçimleri öncesi durum analizi (SWOT analizi)…   Yaklaşmakta olan belediye seçimlerde tüm adaylar bu yarışı kazanmak için çaba gösteriyorlar, çalışmalar yapıyorlar, projelerini açıklıyorlar ve seçmene  vaatlerde bulunuyorlar.   Adaylar çeşitli partilerinden. Bir adayın da bağımsız olarak seçimlere gireceği açıklandı. Belki Silifkeli seçmenleri bilgilendirme noktasında, sosyal medya ve gazete haberlerinden topladığım veriler çerçevesinde mevcut MHP’li Başkan Sadık Altunok ile CHP’den eski başkan Dr. Mustafa Turgut’un SWOT analizini yapmak istedim.  SWOT analizi, işletmenin gelecekteki durumunu tahmin etmeye veya fikir vermeye yönelik bir “durum” analizidir. İngilizce kelimelerin baş harflerini alır.  Strengths: güçlü yönler.  Weaknesses: zayıflıklar, güçsüz ve zayıf yönler.  Opportunities: fırsatlar.  Threats: tehditler.  Özet: Bu çalışma, Silifke Belediye seçimleri öncesi iki adayın analizini kapsar. Hiç bir şekilde adaylara destek olmak düşüncesi yoktur. Hangi adayın kazanacağına seçmen karar verecektir.  Silifke coğrafyası son yıllarda çok göç almıştır. Bunun başlıca sebebi inşaatı süren enerji santralinin getirdiği istihdam ve Taşucu limanıdır. Bölgemiz değişik bitkilere, ağaç türlerine, su kaynaklarına, deniz sahillerine ve tarihi eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Silifke coğrafyasında tarım üretim kapasitesi yüksektir. Ekolojik olarak zengin bir bölgedir. Fakat artan nüfus artışı, çarpık yapılaşma bölgenin ekolojik yapısını tehdit etmektedir.  Anahtar kelimeler: Ekoloji, projeler, trafik, ulaşım, kentsel estetik, sakin kent, insan kaynakları.  Mevcud Belediye Başkanı Sadık Altunok  Eğitim: Lise Meslek: Serbest meslek ve İş İnsanı —————————————— Analize dahil olan veriler ve çalışmalar,  başkanın kendi internet sitesinde yapmış olduğu açıklamalar ile medyaya yansıyan  haberlerden elde edilmiştir.  Güçlü yönler:  •Mevcut belediye başkanı olması. •Başkanlıktan dolayı elde edilen belediyecilik tecrübesi.  •Merkezi hükümete yakınlık. •Açıkladığı projeler (içlerinde trafik, alt yapı, tarım sektörüne destek gibi kenti yakinen ilgilendiren konular)  •Yerel halk ile iletişim bağının kuvvetli olması.  •Mali raporlara belediye internet sitesinden ulaşılabiliyor (2022 yılı faaliyet raporunda gelirler giderlerden fazla, sayfa 41.)    Zayıf yönler:    •Büyük şehrin farklı bir partiye geçmesiyle olası uyum sıkıntıları.  •Açıklanan projelere nasıl kaynak yaratılacağı ve bitiş süreleri belli değil.  •Dijitalleşme ve internet hizmetlerinin belediye kurumundaki eksikliği.  •Geçtiğimiz 5 yıl boyunca kent estetiğinin kaybolması ve gürültüsü bol bir ilçe olması.  •Markalaşma ve enternasyonel ilişkilerin eksikliği.  •Kentin tarihi ve estetik özelliğinin kaybolması.  •Belediye internet sitesinde açıklanan stratejik hedeflere uzaklık.    Fırsatlar:    •Tarımsal üretim potansiyeli.  •Enerji merkezi (nükleer, güneş ve rüzgar)  •Lojistik noktası.  •Doğal güzellikler ve tarihi miras.  •İlçenin stratejik özelliği. •Turizm potansiyeli.    Tehditler:    •Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz •Yüksek enflasyon ve dövize bağlı mevcut ekonomik durum.  •Enerji santralının turizm, tarım ve konutlara olası olumsuz etkisi.  •Betonlaşma. •Tarım sektörünün küçülmesi. •İklim değişikliği.  •Raylı toplu taşımaya önem verilmemesi, ulaşımın ve taşımacılığın kara yoluna dolayısıyla petrole bağlı olması.      Eski Belediye  Başkanı Dr. Mustafa Turgut Eğitim: Yüksek tahsil  Meslek: Hekim- Beyin Cerrahı  ———————— Analize dahil olan veriler ve çalışmalar, sosyal  medyaya yansıyan haberlerden elde edilmiştir.    Güçlü yönler:    •Eski belediye başkanı olması. •Eski dönemden elde edilen belediyecilik tecrübesi.  •Yerel halk ile iletişim bağının kuvvetli olması.  •Mesleğinden dolayı karar verme ve analitik düşünme becerisine yatkınlığı.    Zayıf yönler:    •Büyük şehir belediyesinin farklı bir partiye geçmesiyle olası uyum sıkıntıları.  •Somut hangi projeleri uygulayacağı konusunda detaylı açıklamaya ulaşılmadı.   •Başkanlığı döneminde kent estetiğinin korunması, markalaşma ve şehir planlamasında kayda değer olumlu bir değişik gözlenemedi.  •Dijitalleşme ve internet teknolojisin belediye kurumunda etkin uygulanması ile ilgili bir çalışmaya rastlanmadı.    Fırsatlar:    •Tarımsal üretim potansiyeli.  •Enerji merkezi (nükleer, güneş ve rüzgar)  •Lojistik noktası.  •Doğal güzellikler ve tarihi miras.  •İlçenin stratejik özelliği. •Turizm destinasyonu    Tehditler:    •Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz •Yüksek enflasyon ve dövize bağlı mevcut ekonomik durum.  •Enerji santralının turizm, tarım ve konutlara olası olumsuz etkisi.  •Betonlaşma. •Tarım sektörünün küçülmesi. •İklim değişikliği. •Raylı toplu taşımaya önem verilmemesi, ulaşımın ve taşımacılığın kara yoluna dolayısıyla petrole bağlı olması.    Sonuç:  Analizde “fırsatlar ve tehditler” başlıkları her iki başkan adayı için geçerli.    Farklılıklar “güçlü ve zayıf” yönlerde ortaya çıkıyor.    Her iki başkan adayının da şehir  planlamacılığı konusunda özel bir eğitimi yok veya varsa ben bu bilgiye ulaşamadım. Fakat her iki başkanda pratikte belediye içinde çalıştıklarından, belediyecilik konusunda tecrübeli oldukları kabul edilebilir.  Seçimi kazanan adayın kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde uzman kadrolardan veya şirketlerden, sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden, yurt dışından ve kardeş şehir belediyelerden şehircilik konusunda danışmanlık alınması  tavsiye edilir.  Her iki adayda çeşitli projelerini sunuyorlar. Bu konuda Sadık Altınok medyada veya sahada daha fazla aktif olduğu gözlemleniyor. Fakat belediye internet sitesinde açıklanan stratejik vizyon hedefleri tutturulmamış gözüküyor.  Projelerinin  planlaması, bitiş süreleri, finansman kaynakları ve yol haritası konusunda her iki adaydan açıklayıcı bilgiler mevcut değil.  Çağımızın en önemli konusu dijitalleşme, internet teknolojisi ve yapay zeka konusunda her iki adayda somut açıklamalara rastlanmadı.  Kısaca, her iki adayda başkanlığı çok istiyorlar ve Silifke'ye hizmet etmek için yarıştıklarını söylüyorlar. Seçmen, bu hizmet verme anlayışını “samimi” kabul ediyor. Adayların seçim propagandalarında Silifkeliyi gelecek nesillere taşıyacak ve yaşanabilecek bir Silifke vaat  ettiklerini anlıyoruz. Sunulan projelerin sayısal fazlalığı değil niteliğinin önemli olduğu bilincindeyiz. Trafiğin düzenlenmesi, raylı toplu taşımacılık, çevre yolu, alt yapı, liyakata dayalı insan kaynakları ve hızlı belediye hizmetleri gibi projelerin nitelik olarak öncelik kazandığı bir gerçektir. Dolayısıyla seçmen şeffaflık noktasında, çevre bilincinde yaşanabilir bir Silifke özlemiyle bir başkan adayına ve ekibine karar kılacaktır.   Silifke’nin daha çevreci, tarihi kimliği ön plana çıkmış, marka olarak tanınmış, yaşanabilir ve huzurlu bir kent  olması dileğiyle tüm adaylara başarılar diliyorum.   
Ekleme Tarihi: 15 Mart 2024 - Cuma

Silifke Belediye seçimleri öncesi durum analizi

Silifke Belediye seçimleri öncesi durum analizi

(SWOT analizi)…

 

Yaklaşmakta olan belediye seçimlerde tüm adaylar bu yarışı kazanmak için çaba gösteriyorlar, çalışmalar yapıyorlar, projelerini açıklıyorlar ve seçmene  vaatlerde bulunuyorlar.  

Adaylar çeşitli partilerinden. Bir adayın da bağımsız olarak seçimlere gireceği açıklandı. Belki Silifkeli seçmenleri bilgilendirme noktasında, sosyal medya ve gazete haberlerinden topladığım veriler çerçevesinde mevcut MHP’li Başkan Sadık Altunok ile CHP’den eski başkan Dr. Mustafa Turgut’un SWOT analizini yapmak istedim. 

SWOT analizi, işletmenin gelecekteki durumunu tahmin etmeye veya fikir vermeye yönelik bir “durum” analizidir. İngilizce kelimelerin baş harflerini alır. 

Strengths: güçlü yönler. 

Weaknesses: zayıflıklar, güçsüz ve zayıf yönler. 

Opportunities: fırsatlar. 

Threats: tehditler. 

Özet: Bu çalışma, Silifke Belediye seçimleri öncesi iki adayın analizini kapsar. Hiç bir şekilde adaylara destek olmak düşüncesi yoktur. Hangi adayın kazanacağına seçmen karar verecektir. 

Silifke coğrafyası son yıllarda çok göç almıştır. Bunun başlıca sebebi inşaatı süren enerji santralinin getirdiği istihdam ve Taşucu limanıdır. Bölgemiz değişik bitkilere, ağaç türlerine, su kaynaklarına, deniz sahillerine ve tarihi eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Silifke coğrafyasında tarım üretim kapasitesi yüksektir. Ekolojik olarak zengin bir bölgedir. Fakat artan nüfus artışı, çarpık yapılaşma bölgenin ekolojik yapısını tehdit etmektedir. 

Anahtar kelimeler: Ekoloji, projeler, trafik, ulaşım, kentsel estetik, sakin kent, insan kaynakları. 

Mevcud Belediye Başkanı Sadık Altunok 

Eğitim: Lise

Meslek: Serbest meslek ve İş İnsanı

——————————————

Analize dahil olan veriler ve çalışmalar,  başkanın kendi internet sitesinde yapmış olduğu açıklamalar ile medyaya yansıyan  haberlerden elde edilmiştir. 

Güçlü yönler: 

•Mevcut belediye başkanı olması.

•Başkanlıktan dolayı elde edilen belediyecilik tecrübesi. 

•Merkezi hükümete yakınlık.

•Açıkladığı projeler (içlerinde trafik, alt yapı, tarım sektörüne destek gibi kenti yakinen ilgilendiren konular) 

•Yerel halk ile iletişim bağının kuvvetli olması. 

•Mali raporlara belediye internet sitesinden ulaşılabiliyor (2022 yılı faaliyet raporunda gelirler giderlerden fazla, sayfa 41.) 

 

Zayıf yönler: 

 

•Büyük şehrin farklı bir partiye geçmesiyle olası uyum sıkıntıları. 

•Açıklanan projelere nasıl kaynak yaratılacağı ve bitiş süreleri belli değil. 

•Dijitalleşme ve internet hizmetlerinin belediye kurumundaki eksikliği. 

•Geçtiğimiz 5 yıl boyunca kent estetiğinin kaybolması ve gürültüsü bol bir ilçe olması. 

•Markalaşma ve enternasyonel ilişkilerin eksikliği. 

•Kentin tarihi ve estetik özelliğinin kaybolması. 

•Belediye internet sitesinde açıklanan stratejik hedeflere uzaklık. 

 

Fırsatlar: 

 

•Tarımsal üretim potansiyeli. 

•Enerji merkezi (nükleer, güneş ve rüzgar) 

•Lojistik noktası. 

•Doğal güzellikler ve tarihi miras. 

•İlçenin stratejik özelliği.

•Turizm potansiyeli. 

 

Tehditler: 

 

•Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz

•Yüksek enflasyon ve dövize bağlı mevcut ekonomik durum. 

•Enerji santralının turizm, tarım ve konutlara olası olumsuz etkisi. 

•Betonlaşma.

•Tarım sektörünün küçülmesi.

•İklim değişikliği. 

•Raylı toplu taşımaya önem verilmemesi, ulaşımın ve taşımacılığın kara yoluna dolayısıyla petrole bağlı olması. 

 

 

Eski Belediye  Başkanı Dr. Mustafa Turgut

Eğitim: Yüksek tahsil 

Meslek: Hekim- Beyin Cerrahı 

————————

Analize dahil olan veriler ve çalışmalar, sosyal  medyaya yansıyan haberlerden elde edilmiştir. 

 

Güçlü yönler: 

 

•Eski belediye başkanı olması.

•Eski dönemden elde edilen belediyecilik tecrübesi. 

•Yerel halk ile iletişim bağının kuvvetli olması. 

•Mesleğinden dolayı karar verme ve analitik düşünme becerisine yatkınlığı. 

 

Zayıf yönler: 

 

•Büyük şehir belediyesinin farklı bir partiye geçmesiyle olası uyum sıkıntıları. 

•Somut hangi projeleri uygulayacağı konusunda detaylı açıklamaya ulaşılmadı.  

•Başkanlığı döneminde kent estetiğinin korunması, markalaşma ve şehir planlamasında kayda değer olumlu bir değişik gözlenemedi. 

•Dijitalleşme ve internet teknolojisin belediye kurumunda etkin uygulanması ile ilgili bir çalışmaya rastlanmadı. 

 

Fırsatlar: 

 

•Tarımsal üretim potansiyeli. 

•Enerji merkezi (nükleer, güneş ve rüzgar) 

•Lojistik noktası. 

•Doğal güzellikler ve tarihi miras. 

•İlçenin stratejik özelliği.

•Turizm destinasyonu 

 

Tehditler: 

 

•Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz

•Yüksek enflasyon ve dövize bağlı mevcut ekonomik durum. 

•Enerji santralının turizm, tarım ve konutlara olası olumsuz etkisi. 

•Betonlaşma.

•Tarım sektörünün küçülmesi.

•İklim değişikliği.

•Raylı toplu taşımaya önem verilmemesi, ulaşımın ve taşımacılığın kara yoluna dolayısıyla petrole bağlı olması. 

 

Sonuç

Analizde “fırsatlar ve tehditler” başlıkları her iki başkan adayı için geçerli. 

 

Farklılıklar “güçlü ve zayıf” yönlerde ortaya çıkıyor. 

 

Her iki başkan adayının da şehir  planlamacılığı konusunda özel bir eğitimi yok veya varsa ben bu bilgiye ulaşamadım. Fakat her iki başkanda pratikte belediye içinde çalıştıklarından, belediyecilik konusunda tecrübeli oldukları kabul edilebilir. 

Seçimi kazanan adayın kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde uzman kadrolardan veya şirketlerden, sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden, yurt dışından ve kardeş şehir belediyelerden şehircilik konusunda danışmanlık alınması  tavsiye edilir. 

Her iki adayda çeşitli projelerini sunuyorlar. Bu konuda Sadık Altınok medyada veya sahada daha fazla aktif olduğu gözlemleniyor. Fakat belediye internet sitesinde açıklanan stratejik vizyon hedefleri tutturulmamış gözüküyor. 

Projelerinin  planlaması, bitiş süreleri, finansman kaynakları ve yol haritası konusunda her iki adaydan açıklayıcı bilgiler mevcut değil. 

Çağımızın en önemli konusu dijitalleşme, internet teknolojisi ve yapay zeka konusunda her iki adayda somut açıklamalara rastlanmadı. 

Kısaca, her iki adayda başkanlığı çok istiyorlar ve Silifke'ye hizmet etmek için yarıştıklarını söylüyorlar. Seçmen, bu hizmet verme anlayışını “samimi” kabul ediyor. Adayların seçim propagandalarında Silifkeliyi gelecek nesillere taşıyacak ve yaşanabilecek bir Silifke vaat  ettiklerini anlıyoruz. Sunulan projelerin sayısal fazlalığı değil niteliğinin önemli olduğu bilincindeyiz. Trafiğin düzenlenmesi, raylı toplu taşımacılık, çevre yolu, alt yapı, liyakata dayalı insan kaynakları ve hızlı belediye hizmetleri gibi projelerin nitelik olarak öncelik kazandığı bir gerçektir. Dolayısıyla seçmen şeffaflık noktasında, çevre bilincinde yaşanabilir bir Silifke özlemiyle bir başkan adayına ve ekibine karar kılacaktır.  

Silifke’nin daha çevreci, tarihi kimliği ön plana çıkmış, marka olarak tanınmış, yaşanabilir ve huzurlu bir kent  olması dileğiyle tüm adaylara başarılar diliyorum. 

 


Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (2)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve silifkesesimiz.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Rifat Karaduman
(17.03.2024 14:12 - #1360)
Stratejik planlar kopyala yapıştır şeklinde düzenlendiğinden ciddiye alınmaz. Hiç bir belediye başkanının tecrübesi ve bilgisi olan insanlardan istifade ettiğini görmedim. Çünkü kendileri her şeyin en iyisini bilirler.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve silifkesesimiz.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
N.Peker
(27.03.2024 09:54 - #1383)
Güzel bir analiz olmuş, kalemine sağlık. Ne var ki, biz de seçilmişler, bilene, bilime değil, kendi yaptıklarına bakarlar.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve silifkesesimiz.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu deneme bonusu https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren bahis siteleri deneme bonusu veren siteler youtube mp3