TSO’DA TARIMSAL DESTEKLEME TOPLANTISI

Ekonomi 12.01.2024 - 16:12, Güncelleme: 12.01.2024 - 16:12 1779+ kez okundu.
 

TSO’DA TARIMSAL DESTEKLEME TOPLANTISI

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası TOS) ile Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile Silifke TSO salonunda, Kırsal Kalkınma Destekleri ile ilgili geniş çaplı bilgilendirme yapılırken, nelere ve ne kadar destek verildiği geniş bir şekilde açıklandı.
Sesimiz Haber Merkezi Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Üreticilerin yoğun katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısına köy muhtarları da katıldı. Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ’ın kısa bilgilendirme konuşma ile başlayan toplantıda Müdür Karadağ, Mersin genelinde destekleme ile ilgili yapılan çalışmaları aktardı, Silifke’de de 24 projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Karadağ, katılımları için üreticilere ve konuklar ile toplantının düzenlenmesini sağlayan Silifke TSO’ya teşekkür etti. Mersin Tardım ve Orman Şube Müdürü Ömer Seyran, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında geniş bir bilgi paylaşımı yaptı. Yatırım konuları, Hibeye esas proje tutarı ve destekleme oranı, Yatarım yerinin özellikleri, Başvuru zamanı ve başvuruların nasıl yapılacağı, Başvurulara sağlanacak teknik destek konularına açıklık getiren Seyran, özetle şu bilgileri paylaştı: 1-) Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için; A) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında; 1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar, 2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar, 3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar, 4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar, 5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. B) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında; 1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar, 2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, 5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar, 6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, 7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. C) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında; 1) Denizlerde yetiştiricilik, 2) İç sularda yetiştiricilik, 3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. D) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında; 1) Hayvansal orijinli gübre, 2) Bitkisel orijinli gübre tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 2-)  Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için; a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. HİBEYE ESAS PROJE TUTARI VE DESTEKLEME ORANI:  1-) Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. 2-) Bu Tebliğde belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. 3-) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam makine ve ekipman alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.  YATIRIM YERİNİN ÖZELLİKLERİ : *Mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. *Yatırım yeri kiralık ise; *Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren noter onaylı en az yedi yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. *Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır. BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK : Başvurular 03/01/2024 tarihinde başlayıp, 19/02/2024 tarihi saat 23:59’da sona erecektir. Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır. Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar. Elektronik ortamdaki başvuruların; Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur. Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur. BAŞVURACAKLARA SAĞLANACAK TEKNİK DESTEK *Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube müdürlüğünde bulunan il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler. *Başvuru sahipleri, programa ait güncel uygulama rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma rehberini https://mersin.tarimorman.gov.tr/ veya www.tarimorman.gov.tr internet sayfasından temin edebilirler.” Toplantıya üreticilerin ve muhtarların yanı sıra Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar ve Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldılar.  
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası TOS) ile Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile Silifke TSO salonunda, Kırsal Kalkınma Destekleri ile ilgili geniş çaplı bilgilendirme yapılırken, nelere ve ne kadar destek verildiği geniş bir şekilde açıklandı.

Sesimiz Haber Merkezi

Silifke Ticaret ve Sanayi Odasında, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üreticilerin yoğun katılım gösterdiği bilgilendirme toplantısına köy muhtarları da katıldı. Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ’ın kısa bilgilendirme konuşma ile başlayan toplantıda Müdür Karadağ, Mersin genelinde destekleme ile ilgili yapılan çalışmaları aktardı, Silifke’de de 24 projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Karadağ, katılımları için üreticilere ve konuklar ile toplantının düzenlenmesini sağlayan Silifke TSO’ya teşekkür etti.

Mersin Tardım ve Orman Şube Müdürü Ömer Seyran, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında geniş bir bilgi paylaşımı yaptı.

Yatırım konuları, Hibeye esas proje tutarı ve destekleme oranı, Yatarım yerinin özellikleri, Başvuru zamanı ve başvuruların nasıl yapılacağı, Başvurulara sağlanacak teknik destek konularına açıklık getiren Seyran, özetle şu bilgileri paylaştı:

1-) Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında küçük ve orta ölçekli işletmeler için;

A) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;

1) Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar,

2) Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar,

3) Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar,

4) Çelik silo konusuna yönelik yatırımlar,

5) Soğuk hava deposu konusuna yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

B) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında;

1) Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar,

2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

4) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

5) Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar,

6) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar,

7) Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

C) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ç) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında;

1) Denizlerde yetiştiricilik,

2) İç sularda yetiştiricilik,

3) Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yetiştiricilik, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

D) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırım konularında;

1) Hayvansal orijinli gübre,

2) Bitkisel orijinli gübre tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2-)  Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler için;

a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları,

b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

c) Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

ç) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar,

d) İpek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

e) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

f) Tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları,

g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI VE DESTEKLEME ORANI: 

1-)

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

2-) Bu Tebliğde belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

3-) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam makine ve ekipman alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

 YATIRIM YERİNİN ÖZELLİKLERİ :

*Mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması veya Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır.

*Yatırım yeri kiralık ise;

*Kiralama süresi yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren noter onaylı en az yedi yılı kapsamalıdır. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır.

*Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.

BAŞVURU ZAMANI VE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK :

Başvurular 03/01/2024 tarihinde başlayıp, 19/02/2024 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Elektronik ortamdaki başvuruların;

Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.

BAŞVURACAKLARA SAĞLANACAK TEKNİK DESTEK

*Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube müdürlüğünde bulunan il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.

*Başvuru sahipleri, programa ait güncel uygulama rehberi ve içinde yer alan başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma rehberini https://mersin.tarimorman.gov.tr/ veya www.tarimorman.gov.tr internet sayfasından temin edebilirler.”

Toplantıya üreticilerin ve muhtarların yanı sıra Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar ve Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldılar.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve silifkesesimiz.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu deneme bonusu https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren bahis siteleri deneme bonusu veren siteler youtube mp3