ALTUNOK, “USULSÜZLÜK 11 KASIM 2017’DE YAPILDI”

Siyaset 25.03.2024 - 16:05, Güncelleme: 25.03.2024 - 16:05 5220+ kez okundu.
 

ALTUNOK, “USULSÜZLÜK 11 KASIM 2017’DE YAPILDI”

Habercilerin siyasetçilerin açıklamaları nedeni ile sürekli olarak gündemde tuttuğu TİSAN’da bulunan Faras İnşaat Şirketine ait 120 dönüm arazinin, rant elde etmek amacı ile emsal artırımına gidildiği yönündeki haberlerin ardından CHP İlçe Başkanı ve belediye başkan adayının mitinglerde Tisan’da Faras İnşaata usulsüz olarak rant sağlandığı söylemlerine Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, belgelerle açıklık getirdi ve, “Varsa usulsüzlük CHP Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır” dedi.
Sesimiz Haber Merkezi Bölgenin en güzel yerleşim alanlarından birisi olan Tisan’da yaşanan imar usulsüzlükleri iddiasına son noktayı Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok koydu. GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR Altunok yaptığı açıklamada özetle şu görüşlere yer verdi: “Şu an CHP İlçe başkanı ve belediye başkan adayı tarafından ortada bir usulsüzlük varmış ve bu usulsüzlük bu dönemde, benim bilgim altında yapılmış gibi kamuoyunu yanıltan ve gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar yapılmaktadır. Faras İnşaata ait alanın önünde videolar çekiliyor, gerçekle ilgili olmayan haberler yaptırıldığı gibi, bu durumu da seçim malzemesi olarak kullanıyorlar. Faras Şirketine ait inşaatın bulunduğu alan tapulu bir taşınmaz olup, halen Silifke İlçesi, Hacıisaklı Mah. Köselerlik mevkii, 3068 parsel olarak ve 120 dönüm miktarla tapuya kayıtlıdır. ARAZİ EL DEĞİŞTİRMİŞTİR Bu taşınmaz, 24. 09. 1999 tarihinde Seher Konut Yapı Kooperatifi adına tescil edilmiş ve yapılan el değiştirmeler sonucunda 08.09.2022 tarihinde Faras adına tapuya tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmaz 1987 yılından itibaren imar planı kapsamında olup, ilerleyen süreçte 2012 yılında kapanan Yeşilovacık Belediyesince hazırlanan ve onaylanan Yeşilovacık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları kapsamına alınmıştır. CHP’Lİ BAŞKAN DÖNEMİNDE YAPILDI YAPILANLAR! Ancak söz konusu planın ve plan notlarının eksikliklerinin giderilmesi gerekçesi ile CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut döneminde 10.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı meclis kararı ile plan notlarında değişiklik yapılmıştır. Bu meclis kararı ile Tisan yapılaşmasının da bulunduğu Köselerlik mevkiinde; 0.90’DAN 1.20’YE ÇIKARILMIŞ, BİNA YÜKSEKLİĞİ ARTIRILMIŞTIR Otel veya tatil köyü yapılması halinde toplam inşaat alanı yani emsal 0.90 iken, 1.20'ye çıkartılmış, yani inşaat alanı arttırılmış ve yapı yüksekliği en çok 5 kat denilmiştir. Otel ve tatil köyü dışındaki konut ve benzeri alanlarda ise emsal 1.00 iken, 1.20'ye çıkartılmış yapı yüksekliği serbest bırakılmıştır. Yapı yüksekliği serbest uygulanacak parsellerde ilgili yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen kat adetlerine uyulmakla birlikte en az metre 5 metre ön bahçe mesafesi bulunan parsellerde ön bahçenin her iki metrelik artırımında 1 kat arttırılabilir hükmü getirilmiştir. ÇEKİM ADI ALTINDA KAT YÜKSEKLİĞİ VERİLMİŞTİR Yani bu plan notu değişikliği ile her ne kadar otel veya tatil köyü inşaatında yapı yüksekliği en çok 5 kat getirilse de diğer alanlarda (konut vs) kat yüksekliği serbest olarak belirlenmiş, 5 metre ön bahçesi olanların 5 metreden sonra iki metre çekerek, her iki metre çekmede bir kat almak sureti ile kat yüksekliği arttırma hakkı verilmiştir. SINIRSIZ HALE GEİTİREN CHP YÖNETİMİ Böylece CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut imzasını taşıyan 10.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı meclis kararı ile inşaat alanı yani emsal arttırılırken, kat yüksekliği otel ve tatil köyü hariç diğer alanlarda sınırsız hale getirilmiştir. Silifke Belediyesinin 10.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı Meclis kararı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 09. 04. 2018 tarih ve 2018/281 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Yapılan değişiklik ile İfraz şartları belirlemiş, 8 kata kadar olan yükseklikte taşınmazın 1.000 M2 miktarlı olması şartı getirilmiş, binanın 9 kat ve daha fazla olması halinde taşınmazın 5.000 M2 olması şartı ile birlikte hiçbir koşulda 10 kattan fazla yapı yapılamaz demiştir. MERSİN VALİLİĞİ, İNCELENMESİ İÇİN GERİ GÖNDERMİŞTİR 09.04.2018 tarih ve Büyük Şehir Belediye Meclisinin 2018/281 sayılı kararı ile tadilen onaylanan bu plan notu, Mersin Valiliği Plan İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş ve plan notlarının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin rapor Belediyesi İmar Komisyonunca geçirilmesine ilişkin hazırlan rapor, Silifke Belediyesi İmar Komisyonunca incelenerek, Silifke bütünü 1/5000 ölçekli nazım imar planının onayından sonra değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından Silifke Belediye meclisinin Yeşilovacık 1/1000 ölçekli plan notu değişikliğine ilişkin 10.11.2017 tarih ve 210 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir. VALİLİK ENGELLEMİŞTİR Böylece Tisan ve Yeşilovacık bölgesinde emsal ve kat artışını içeren Mustafa Turgut imzalı imar plan notu düzenlemesi Mersin Valiliğinin itirazı ile engellenmiştir. Yapılan plan çalışmasında konutlar iki kat, oteller 5 kat olarak düzenlenmiştir. Taşınmazın son kayıt maliki olan Faras Şirketinin tapulu ve imarlı bu taşınmazı için yaptığı inşaat ruhsatı başvurusu kesinleşen imar planına ve imar plan notlarına uygun olarak verilmiştir. BELGELER VE YAPILANLAR ORTADA Hakkımda yapılan karalama kampanyası ile sanki bu taşınmaz; tapusuz ve yeni imara açılmış taşınmaz gibi gösterilmektedir. Yukarıda belgelerle yaptığım açıklamalarda görüldüğü gibi bu taşınmaz, uzun yıllar önce imar planı kapsamında olan ve Mustafa Turgut döneminde hem yapı alan miktarı ve hem de kat yüksekliği arttırılmak istenen ancak Valiliğin denetimi ile yüksek yapılaşma düzenlemesi iptal edilen bir taşınmazdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” diyerek, güneşin balçıkla sıvanamayacağını, Silifke’ye yapılan onlarca hizmetin bu tür karalama kampanyaları ile göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.  
Habercilerin siyasetçilerin açıklamaları nedeni ile sürekli olarak gündemde tuttuğu TİSAN’da bulunan Faras İnşaat Şirketine ait 120 dönüm arazinin, rant elde etmek amacı ile emsal artırımına gidildiği yönündeki haberlerin ardından CHP İlçe Başkanı ve belediye başkan adayının mitinglerde Tisan’da Faras İnşaata usulsüz olarak rant sağlandığı söylemlerine Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, belgelerle açıklık getirdi ve, “Varsa usulsüzlük CHP Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır” dedi.

Sesimiz Haber Merkezi

Bölgenin en güzel yerleşim alanlarından birisi olan Tisan’da yaşanan imar usulsüzlükleri iddiasına son noktayı Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok koydu.

GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

Altunok yaptığı açıklamada özetle şu görüşlere yer verdi:

“Şu an CHP İlçe başkanı ve belediye başkan adayı tarafından ortada bir usulsüzlük varmış ve bu usulsüzlük bu dönemde, benim bilgim altında yapılmış gibi kamuoyunu yanıltan ve gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar yapılmaktadır.

Faras İnşaata ait alanın önünde videolar çekiliyor, gerçekle ilgili olmayan haberler yaptırıldığı gibi, bu durumu da seçim malzemesi olarak kullanıyorlar. Faras Şirketine ait inşaatın bulunduğu alan tapulu bir taşınmaz olup, halen Silifke İlçesi, Hacıisaklı Mah. Köselerlik mevkii, 3068 parsel olarak ve 120 dönüm miktarla tapuya kayıtlıdır.

ARAZİ EL DEĞİŞTİRMİŞTİR

Bu taşınmaz, 24. 09. 1999 tarihinde Seher Konut Yapı Kooperatifi adına tescil edilmiş ve yapılan el değiştirmeler sonucunda 08.09.2022 tarihinde Faras adına tapuya tescil edilmiştir.

Söz konusu taşınmaz 1987 yılından itibaren imar planı kapsamında olup, ilerleyen süreçte 2012 yılında kapanan Yeşilovacık Belediyesince hazırlanan ve onaylanan Yeşilovacık 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları kapsamına alınmıştır.

CHP’Lİ BAŞKAN DÖNEMİNDE YAPILDI YAPILANLAR!

Ancak söz konusu planın ve plan notlarının eksikliklerinin giderilmesi gerekçesi ile CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut döneminde 10.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı meclis kararı ile plan notlarında değişiklik yapılmıştır. Bu meclis kararı ile Tisan yapılaşmasının da bulunduğu Köselerlik mevkiinde;

0.90’DAN 1.20’YE ÇIKARILMIŞ, BİNA YÜKSEKLİĞİ ARTIRILMIŞTIR

Otel veya tatil köyü yapılması halinde toplam inşaat alanı yani emsal 0.90 iken, 1.20'ye çıkartılmış, yani inşaat alanı arttırılmış ve yapı yüksekliği en çok 5 kat denilmiştir.

Otel ve tatil köyü dışındaki konut ve benzeri alanlarda ise emsal 1.00 iken, 1.20'ye çıkartılmış yapı yüksekliği serbest bırakılmıştır. Yapı yüksekliği serbest uygulanacak parsellerde ilgili yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen kat adetlerine uyulmakla birlikte en az metre 5 metre ön bahçe mesafesi bulunan parsellerde ön bahçenin her iki metrelik artırımında 1 kat arttırılabilir hükmü getirilmiştir.

ÇEKİM ADI ALTINDA KAT YÜKSEKLİĞİ VERİLMİŞTİR

Yani bu plan notu değişikliği ile her ne kadar otel veya tatil köyü inşaatında yapı yüksekliği en çok 5 kat getirilse de diğer alanlarda (konut vs) kat yüksekliği serbest olarak belirlenmiş, 5 metre ön bahçesi olanların 5 metreden sonra iki metre çekerek, her iki metre çekmede bir kat almak sureti ile kat yüksekliği arttırma hakkı verilmiştir.

SINIRSIZ HALE GEİTİREN CHP YÖNETİMİ

Böylece CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Turgut imzasını taşıyan 10.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı meclis kararı ile inşaat alanı yani emsal arttırılırken, kat yüksekliği otel ve tatil köyü hariç diğer alanlarda sınırsız hale getirilmiştir.

Silifke Belediyesinin 10.11.2017 tarih ve 2017/210 sayılı Meclis kararı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 09. 04. 2018 tarih ve 2018/281 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Yapılan değişiklik ile İfraz şartları belirlemiş, 8 kata kadar olan yükseklikte taşınmazın 1.000 M2 miktarlı olması şartı getirilmiş, binanın 9 kat ve daha fazla olması halinde taşınmazın 5.000 M2 olması şartı ile birlikte hiçbir koşulda 10 kattan fazla yapı yapılamaz demiştir.

MERSİN VALİLİĞİ, İNCELENMESİ İÇİN GERİ GÖNDERMİŞTİR

09.04.2018 tarih ve Büyük Şehir Belediye Meclisinin 2018/281 sayılı kararı ile tadilen onaylanan bu plan notu, Mersin Valiliği Plan İnceleme Komisyonu tarafından incelenmiş ve plan notlarının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin rapor Belediyesi İmar Komisyonunca geçirilmesine ilişkin hazırlan rapor, Silifke Belediyesi İmar Komisyonunca incelenerek, Silifke bütünü 1/5000 ölçekli nazım imar planının onayından sonra değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından Silifke Belediye meclisinin Yeşilovacık 1/1000 ölçekli plan notu değişikliğine ilişkin 10.11.2017 tarih ve 210 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

VALİLİK ENGELLEMİŞTİR

Böylece Tisan ve Yeşilovacık bölgesinde emsal ve kat artışını içeren Mustafa Turgut imzalı imar plan notu düzenlemesi Mersin Valiliğinin itirazı ile engellenmiştir.

Yapılan plan çalışmasında konutlar iki kat, oteller 5 kat olarak düzenlenmiştir. Taşınmazın son kayıt maliki olan Faras Şirketinin tapulu ve imarlı bu taşınmazı için yaptığı inşaat ruhsatı başvurusu kesinleşen imar planına ve imar plan notlarına uygun olarak verilmiştir.

BELGELER VE YAPILANLAR ORTADA

Hakkımda yapılan karalama kampanyası ile sanki bu taşınmaz; tapusuz ve yeni imara açılmış taşınmaz gibi gösterilmektedir. Yukarıda belgelerle yaptığım açıklamalarda görüldüğü gibi bu taşınmaz, uzun yıllar önce imar planı kapsamında olan ve Mustafa Turgut döneminde hem yapı alan miktarı ve hem de kat yüksekliği arttırılmak istenen ancak Valiliğin denetimi ile yüksek yapılaşma düzenlemesi iptal edilen bir taşınmazdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” diyerek, güneşin balçıkla sıvanamayacağını, Silifke’ye yapılan onlarca hizmetin bu tür karalama kampanyaları ile göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (1 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve silifkesesimiz.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ömer günaygen
(25.03.2024 22:28 - #1053)
Değerli Sadık başkanım sizler bu belgeleri daha evvel niçin yayınlamadınız Yavuz hırsız ev sahibini kovarmış sizleri savunmakta bizim görevimizdir. 15 yılda yapılacak hizmetleri dört yıla sığdırdınız ellerinize sağlık Allah yar ve yardımcınız olsun
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve silifkesesimiz.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu deneme bonusu https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren bahis siteleri deneme bonusu veren siteler youtube mp3